GO MOBILE version!
  • مقالهرهبري مسلمانان٬ نخبگان یا برگزیدگان؟رهبري مسلمانان٬ نخبگان یا برگزیدگان؟یقینا هیچ یک از این به اصطلاح نخبگان نمیتوانند آن نسل برگزیده ای باشند که برای رهبری امت مورد انتخاب پرودگار عالمیان قرار گرفته اند.
  • مقالهخدا کجاست؟خدا کجاست؟ عده ای از روی غرض و بخاطر تضعیف عقاید مومنان و عده ای هم از روی خشم و اندوه و فشار روحی فراوانی که در قبال مشاهده این جنایت ها متحمل شده ایم فریاد سر میدهیم که: پس خدا کجاست؟
  • مقالهپنجاه و دومین سالروز شهادت سید قطب (شهید قرآن)پنجاه و دومین سالروز شهادت سید قطب (شهید قرآن)آن روز سوار بر کشتی و در میان امواج خروشان با خدای خویش پیمان بندگی از نو بست........ اولین راست آزمایی خیلی زود از راه رسید و زنی زیبا روی وی را به سوی خود خواند، او که میدانست پیمانش...
  • مقالهجام جهانی به من آموختجام جهانی به من آموختتقدیر الهی همین بود که ماه گذشته از بعضی از کشورها دیدن کنم، دیدم باوجود تنوع زبان ها، تفاوت توجهات و اختلاف رنگ هایشان، همگی یک قاسم مشترک دارند آن هم اهتمام بزرگ شان به جام جهانی فوتبال بود!! گفتم ساختن قضیه...
  • مقالهفجایع امت و ارتباط آن با مسوولیت های فراموش شدهفجایع امت و ارتباط آن با مسوولیت های فراموش شده                                                                                           بسم الله الرحمن الرحیم   مظالم و کشتار های بی رحمانه ای که طی چند دهه گذشته بر مسلمانان و بلاد اسلامی روا داشته شده، به خصوص جنایت های وحشیانه ای که در این ایام در سوریه انجام می شود، مسلما...
  • مقالهزلزلهزلزله                                                                                        بسم الله الرحمن الرحیم امت اسلامی در این ایام از هر سو در معرض سختی ها و مصائب شدیدی قرار گرفته است و شدت این رنج ها و الام به حدی زیاد است که حتی بدبین ترین انسان ها نیز...
  • مقالهقصور عقلقصور عقلبسم الله الرحمن الرحیم قصور عقل نویسنده: دکتور عبدالکریم بکار از اصلی ترین عواملی که در طول تاریخ باعث نابودی مردمان شده، کوچک شمردن مسایل بزرگ و توجه بیش از حد به مسایل پیش پا افتاده بوده است. از جمله عقل بشری در زمره...
  • مقالهشایسته انتخاب شدن باش!شایسته انتخاب شدن باش!بسم الله الرحمن الرحیم شایسته انتخاب شدن باش! پیروزی حق، حقیقت و عقیده ی راسخی است غیر قابل تغییر، و نابودی باطل یقین کاملی است غیر قابل تبدیل. امت اسلامی هر قدر که زخمها تن نزارش را دردمند کرده باشند، هرگز نورش به...